De Gildeslager & Uw Slager

Begin 2010 hebben wij ons aangesloten bij Stichting het Worstmakersgilde.

Het Worstmakersgilde is bijna 50 jaar geleden opgericht met als doel het delen van vakkennis, elkaar stimuleren in productverbetering en het in stand te houden en doorgeven van het slagersambacht. Door de fusie met Uw Slager zijn landelijk ongeveer 170 slagers aangesloten bij deze professionele organisatie. De eerste doelstellingen staan nog steeds voorop maar er zijn heel veel thema’s bijgekomen, denk bijv. aan voedselveiligheid, wettelijke eisen, concurrentiepositie, enzovoort. Tijdens regioavonden worden collega’s bezocht en diverse actuele onderwerpen behandeld. Ieder lid kan een beroep doen op erkende vakadviseurs.

Naar buiten gericht is er veel vrijheid, ieder lid bepaalt zelf in welke mate het Gildelogo wordt gebruikt, waar er wordt ingekocht en heeft z’n eigen assortimentssamenstelling, kortom, het blijven zelfstandig ondernemers.

Echter, het Worstmakersgilde stelt hoge kwaliteitseisen aan het slagersambacht van binnen uit, denk aan zelfgemaakte producten en hygiëne. Controles zijn een beproefd middel om iedereen alert te houden. 2 x per jaar worden alle aangesloten bedrijven onaangekondigd bezocht en worden diverse eigengemaakte producten gekeurd op samenstelling, geur en smaak. Tevens worden een aantal producten rechtstreeks door TNO gekeurd zodat ook de versheid en voedselveiligheid aan het licht komt. De felbegeerde kampioenstitels komen voort uit de keuringsresultaten, De laatste 7 jaar zijn wij 4 keer genomineerd en 2 keer hebben we het kampioenschap mogen vieren!

Trots op dit resultaat!